BIỆN PHÁP ĐẶC TRỊ BỆNH KHÔ ĐEN MẮT CUA CÂY SẦU RIÊNG
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

BIỆN PHÁP ĐẶC TRỊ BỆNH KHÔ ĐEN MẮT CUA CÂY SẦU RIÊNG

NHẬN BIẾT HIỆN TƯỢNG KHÔ ĐEN MẮT CUA SẦU RIÊNG  + Khi hoa sắp nở, bề mặt của nụ hoa hơi bị nhăn, nụ hoa bị méo, rỗng ruột.  + Nhụy cái ở giữa nụ hoa bị cong quéo hoặc khô đen, lan ra cả các vòi nh
Read More
ANVIL 5SC – ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN CÂY XOÀI
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

ANVIL 5SC – ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN CÂY XOÀI

THÀNH PHẦN Hexaconazole/l……….50g Chất phụ gia và các chất khác……..950g/l CÔNG DỤNG Trừ bệnh: + Khô vằn, lem lép hạt hại lúa, ngô(bắp) + Rỉ sắt, nấm hồng, đốm vòng hại cà phê. + Phấn t...
Read More
ANVIL 5SC – ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ GÂY HẠI TRÊN LẠC ( ĐẬU PHỘNG )
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

ANVIL 5SC – ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ GÂY HẠI TRÊN LẠC ( ĐẬU PHỘNG )

THÀNH PHẦN Hexaconazole/l……….50g Chất phụ gia và các chất khác……..950g/l CÔNG DỤNG Trừ bệnh: + Khô vằn, lem lép hạt hại lúa, ngô(bắp) + Rỉ sắt, nấm hồng, đốm vòng hại cà phê. + Phấn t...
Read More
ANVIL 5SC – ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN HOA HỒNG
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

ANVIL 5SC – ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN HOA HỒNG

THÀNH PHẦN Hexaconazole/l……….50g Chất phụ gia và các chất khác……..950g/l CÔNG DỤNG Trừ bệnh: + Khô vằn, lem lép hạt hại lúa, ngô(bắp) + Rỉ sắt, nấm hồng, đốm vòng hại cà phê. + Phấn t...
Read More
DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH VÀNG LÁ LÚA
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH VÀNG LÁ LÚA

THÀNH PHẦN Mancozeb…64% (w/w) Cymoxanil…8% (w/w) CÔNG DỤNG Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm). Mancozeb + cymoxanil có tác đ
Read More
GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT

Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gi...
Read More
GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI GÂY HẠI TRÊN CÂY BẦU, BÍ
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI GÂY HẠI TRÊN CÂY BẦU, BÍ

Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gi...
Read More
GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN CÂY HOA HỒNG
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN CÂY HOA HỒNG

Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gi...
Read More
GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH RỈ SẮT TRÊN CÂY CÀ PHÊ
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH RỈ SẮT TRÊN CÂY CÀ PHÊ

Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gi...
Read More
GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ĐIỀU
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ĐIỀU

Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gi...
Read More