Xin cảm ơn!

BỆNH BÒ HÓNG TRÊN CÂY XOÀI


Tác nhân:

Do nấm:  Capnodium mangiferae tạo bò hóng thành lớp, Meliola  mangiferae tạo bò  hóng đóng thành  đốm  rời nhau. Nấm thật  ra không gây hại  trực tiếp cho cây  vì không hút dinh  dưỡng từ cây.

Triệu chứng:

Lá hay bông  thường bị lớp bò hóng bám  trên bề mặt. Bò hóng có thể bám thành đốm hay phủ thành lớp trên mặt lá. 

Phòng trừ:

– Phun  thuốc diệt các loại  côn trùng tạo mật, như :rầy xanh,  rệp   dính,  rệp sáp…  bằng   Bassa,  Trebon,  Thiodan, Dimecron…
– Phun các loại thuốc trừ nấm gốc đồng, hay bằng bột lưu huỳnh (0,2%).

Ngoại cảnh:

Bệnh thường phát triển nặng  trong muà nắng và  vào muà mưa thưòng  sẽ bị rửa trôi đi.

Nấm chỉ phát  triển trên lớp  mật do rầy xanh, rệp dính,  rệp sáp… và sinh sản thành các bào tử đen bám dính vào  mặt lá, làm  giảm sự quang  hợp ở lá.